Lexus Vakuutus

Lexus Vakuutus on helppo ja vaivaton vakuutus Easyleasing-autollesi. Se sisältää liikenne- ja täyskaskovakuutuksen lisäksi myös lasivakuutuksen ja lunastusturvan. Lexus Vakuutus on valittavissa tilauksen yhteydessä ja se maksetaan kätevästi leasing-vuokran yhteydessä.
Saat kaikki Lexus Vakuutuksen edut käyttöösi mm.
  • Autosi korjataan aina asiantuntevassa ja valmistajan valtuuttamassa Lexus-korjaamossa
  • Korjauksissa käytetään ainoastaan Lexuksen alkuperäisiä varaosia ja käytössä on merkkikohtaiset erikoistyökalut, mittalaitteet sekä valmistajan korikorjausohjeet
  • Lexus Vakuutuksen myöntää If – saat käyttöösi myös Ifin kattavat asiakasedut .

Lexus vakuutus asiakaspalvelu

Lexus Vakuutuksen asiakaspalvelu on apunasi maanantaista perjantaihin klo 8-18.

010 19 19 77

Turvat ja Omavastuut

Liikennevakuutus

Ei omavastuuta

Törmäysturva

Törmäysturva korvaa vahingot, jotka ovat aiheutuneet yhteentörmäyksestä, tieltä suistumisesta, kaatumisesta tai muusta ulkoapäin äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneesta syystä.

Omavastuu 500 €

Pysäköintiturva

Pysäköintiturvasta korvataan vahinko, jos tuntematon moottoriajoneuvo on törmännyt pysäköitynä olleeseen autoosi. Korvauksen maksaminen ei alenna bonusta.

Omavastuu 200 €

Luonnonilmiöturva

Luonnonilmiöturvasta korvataan äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti tapahtunut ajoneuvon maalipinnan vaurioituminen rakeista, ajoneuvon vaurioituminen sen päälle pudonneesta oksasta, tai sen päälle kaatuneesta puusta, ja ajoneuvon vaurioituminen tulvasta ajoneuvon ollessa pysäköitynä. Korvauksen maksaminen ei alenna bonusta.

Omavastuu 200 €

Paloturva

Paloturvasta korvataan irtipäässeen tulen ja salamaniskun aiheuttama palovahinko. Henkilöturva täydentää lakisääteisen liikennevakuutuksen antamaa turvaa.

Omavastuu 200 €

Varkausturva

Varkausturvasta korvataan vahingot autosi varkaudesta tai luvattomasta käyttöönotosta. Auton ja sen varusteiden pitää olla lukittuina.

Omavastuu 200 €

Henkilöturva

Henkilöturvasta maksetaan korvausta esim. jos henkilö on liikenneonnettomuudessa saanut fyysisen vamman tai menehtynyt vakuutetun ajoneuvon kuljettajana tai matkustajana.

Ei omavastuuta

Lemmikkiturva

Lemmikkiturvasta maksetaan korvausta, jos koirasi tai kissasi on autosi matkustajana saanut liikenneonnettomuudessa fyysisen vamman tai menehtynyt saamiinsa vammoihin.

Ei omavastuuta

Ilkivaltaturva

Ilkivaltaturvasta korvataan tahallisesta vahingonteosta autollesi aiheutunut vahinko. Toisella ajoneuvolla aiheutettua vahinkoa ei korvata Ilkivaltaturvasta.

Omavastuu 200 €

Eläinkolariturva

Eläinkolariturvasta korvataan vahingot eläimeen törmäämisestä.

Omavastuu 200 €

Ajoneuvon oikeusturva

Ajoneuvon oikeusturvasta korvataan välttämättömät ja kohtuulliset asianajoja oikeudenkäyntikulut autoosi liittyvissä riita- ja rikosasioissa. Vakuutetun maksettaviksi tuomittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja ei korvata. Korvauksen yläraja on 8 500 euroa.

Omavastuu20 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 200 €

Hinaus ja matkakulut

Hinaus ja matkakulut korvaa hinauksen korjaamoon, kun ajo on keskeytynyt Suomessa autosi teknisen vian, vaurioitumisen, akun tai renkaan tyhjentymisen, polttoaineen loppumisen tai väärin tankkaamisen, avaimen katoamisen tai renkaan irtoamisen vuoksi. Lisäksi matka- ja asumiskustannuksia korvataan enintään 500 euroa.

Omavastuu 0 €, kun tilaat hinauksen Ifin hinauspalvelusta if.fi/hinaus. Muuta kautta tilattuna omavastuu 50 €.

Vastuuturva ulkomaille

Vastuuturva ulkomaille korvaa ulkopuolisille ja autosi matkustajille aiheutetut vahingot, joista autosi kuljettaja on vastuussa. Enimmäiskorvaus on henkilövahingoissa 250 000 euroa, esinevahingoissa 250 000 euroa.

Omavastuu 500 €

Rahoitusturva

Rahoitusturvasta maksetaan vahinkohetkellä erääntymätön saatava velkojalle tai korvaus leasing-vuokranantajalle, jos korvaus vakuutuksenottajalle evätään tai sitä alennetaan esimerkiksi suojeluohjeiden laiminlyönnin vuoksi. Rahoitusturva sisältyy Täyskaskoon, jos autosi on rahoitettu.

Omavastuuna peritään kyseisen vahinkotapahtuman omavastuu

Lasiturva

Lasiturvasta korvataan autosi ikkunaan suoraan kohdistuneesta iskusta aiheutunut vahinko. Vahinkoja, jotka eivät vaikuta autosi liikenneturvallisuuteen, ei korvata.

Autosi ikkunaan kohdistuneen iskun aiheuttama, liikenneturvallisuutta vähentävä vahinko. Lasin korjaus ilman omavastuuta. Lasinvaihdon omavastuu 200 €, jos korjaus suoritetaan Lexus-liikkeessä, muussa tapauksessa 300 €.

Lunastusturva

Lunastusturvasta maksetaan uuden samanlaisen auton käteismyyntihinta, jos autosi ikä on enintään 3 vuotta, ajokilometrit enintään 60 000 km ja korjauskustannusarvio yli 50 prosenttia uuden auton hinnasta. Lisäksi edellytyksenä on, että olet auton ensimmäinen omistaja tai haltija. Muissa tapauksissa lunastusturvasta maksetaan käypä hinta korotettuna 30 prosentilla, kun korjauskustannusten arvioitu määrä on yli 60 prosenttia auton käyvästä hinnasta. Käytettynä hankitusta autosta maksetaan enintään hankintahetken käypä hinta.

Omavastuuna peritään kyseisen vahinkotapahtuman omavastuu